Jun 14, 2017

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - Consultanți Asistență tehnică pentru revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA

IP UCIMP DS invită consultanți individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor ce țin de asistență tehnică pentru revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA, conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează, în prezent, Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță - 2 experți locali.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor solicitate.

Serviciile includ asistență tehnică pentru revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA, conform ultimelor recomandări ale OMS.

Informații suplimentare privind serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultantului sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați pe acest link.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).

CV-ul poate fi trimis prin fax, poștă sau depuse direct la adresa:

IP UCIMP DS, mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor - 23 iunie 2017, ora 15.00.

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:

Daniela Lupan –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: dbolun@ucimp.md