Aug 16, 2017

IP UCIMP DS anunţă concurs deschis pentru selectarea unei companii specializate în web design care va presta servicii de elaborare/modernizare a paginii web „www.ccm.md”

IP UCIMP DS invită companiile eligibile (consultanți) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor de elaborare/modernizare a paginii web „www.ccm.md”.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea  serviciilor de elaborare/modernizare a paginii web  www.ccm.md.

Candidații sunt invitați să prezinte CV-ul actualizat care atestă calificarea necesară pentru serviciile solicitate (descrierea serviciilor similare, experiență de lucru, disponibilitatea și competențele necesare). De menționat că IP UCIMP DS nu este obligată să accepte orice CV.

Informații suplimentare referitor la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările prestatorului sunt menționate în Termenii de Referință.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite de Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (revizuit Iulie 2014).

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa:
Violeta Teutu – Coordonator Secretariat CNC TB/SIDA
 
Tel: +373 22 727 359
 
Termen limită pentru depunere a CV-lor - 25 august 2017, ora 17:00.
 
CV-le vor fi transmise prin fax, poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md