Aug 20, 2017

Servicii de consultanță pentru costificarea serviciilor de prevenire HIV și suport în populațiile cheie și suport a persoanelor care trăiesc cu HIV

IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor de consultanță (echipă formată din 3 consultanți naționali) pentru costificarea serviciilor de prevenire HIV și suport în populațiile cheie și suport a persoanelor care trăiesc cu HIV.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță – 3 consultanți naționali.

Serviciile includ estimarea costurilor serviciilor de prevenire și suport pentru populațiile cheie și PTH conform prevederilor legislației naționale (ex. HG 1020 din 29 decembrie 2011 ”Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” etc). 

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizate cu informații ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor menționate.

Informații suplimentare, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință (TOR) ce pot fi accesați pe acest link.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iulie 2014).
 
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Victor Volovei  – Vice-Director Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: vvolovei@ucimp.md 

Termenul limită pentru depunere a CV-lor - 31 august 2017, ora 17:00.

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887,

E-mail: acarp@ucimp.md