Aug 24, 2017

Ratificarea Acordului cadru dintre Rep. Moldova și Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei

Legea pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (nr. 142, 13 iulie 2017) a fost publicată, recent, în Monitorul Oficial al Rep. Moldova.

Acordul cadru are drept scop reglementarea cadrului de cooperare între Fondul Global și Republica Moldova, și a procedurii generale de implementare a finanțării din partea donatorului pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei. De menționat că, fiecare țară eligibilă pentru finanțare trebuie să încheie un asemenea Acord cadru cu Fondul Global.
 
Părțile (Fondul Global și Ministerul Sănătății) au semnat Acordul respectiv în primăvara anului curent, după care a urmat procedura de ratificare. Prezentul Acord cadru rămâne valabil pentru o perioadă nelimitată de timp, în vederea asigurării legalității tuturor eventualelor proiecte şi programe ale Fondului Global, implementate prin intermediul Recipientului Principal din sectorul guvernamental al Rep. Moldova.
 
Totodată, ținem să specificăm că semnarea acestui Acord cadru nu scutește practica semnării Acordurilor de grant. Ca și până în prezent, donatorul va încheia Acorduri de grant cu fiecare RP al granturilor accesate în susținerea răspunsului național TB și HIV/SIDA.
 
Actualmente, Republica Moldova implementează patru granturi (două pe componenta HIV și două pe TB), oferite de donator, în valoare de 39,431,784 USD. În martie curent, țara a aplicat pentru continuarea programelor TB și HIV în perioada 2018-2020, iar, în prezent, țara este la etapa de negociere a granturilor cu FG.
 
Granturile acordate Republicii Moldova de către Fondul Global, începând cu anul 2003, constituie un sprijin major în creșterea capacitații naționale de răspuns împotriva celor două epidemii. Aceste fonduri sunt utilizate în scopul realizării programelor naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS, dar și a prestării serviciilor calitative pentru îngrijirea persoanelor afectate/infectate.
 
Documentul respectiv poate fi consultat pe acest link.
 
Material realizat de Secretariatul CNC TB/SIDA