Feb 26, 2018

Secretariatul CNC TB/SIDA are un nou coordonator

În baza concursului de selectare al Coordonatorului Secretariatului CNC TB/SIDA, Comisia pentru evaluarea candidaților a desemnat-o pentru ocuparea funcției respective pe Dna Silvia Stratulat. 

Concursul pentru poziția coordonatorului a fost lansat la data de 4 decembrie 2017, de către Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS), în calitate de Recipient al grantului Fondului Global (MOL-CFUND-1606), oferit în susținerea activității CNC TB/SIDA.

Din componența Comisiei de concurs pentru evaluarea candidaturilor, instituită prin Ordinul MSMPS 24P§1 din 09.02.2018, au făcut parte: Svetlana Cebotari, președintele CNC și ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Nicolae Jelamschi, reprezentant al RP IP UCIMP DS, Svetlana Plămădeală, reprezentant al organizațiilor internaționale active în domeniu, Ruslan Poverga, reprezentant al societății civile active în controlul HIV şi  Lilian Severin, reprezentant al societății civile active în domeniul TB.

La concurs au aplicat și participat trei persoane. În rezultatul evaluării dosarelor și a probei de susținere a interviului, membrii Comisiei au votat unanim pentru candidatura dnei Silvia Stratulat.
 
Dna Stratulat activează în domeniul HIV din 1996, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, și este președinte al GTL Prevenire HIV, parte a CNC TB/SIDA.