Proces consultativ privind elaborarea Programelor naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS pentru 2021-2025 și elaborarea aplicației Rep. Moldova către FG pentru 2021-2023

Proces consultativ privind elaborarea Programelor naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS pentru 2021-2025 și elaborarea aplicației Rep. Moldova către FG pentru 2021-2023:

Mai jos sunt expuse proiectele și documentele elaborate în cadrul procesului național de elaborare și consultare a proiectelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS și TB pentru 2021-2025 și proiectul aplicației de țară către Fondul Global pentru 2021-2023.

Documente generale

Ședințe CNC TB/SIDA

Minuta ședinței CNC din 24 ianuarie 2020

Minuta ședinței CNC din 06 februarie 2020

I. Ședințe consultative ale GL responsabil de elaborarea PN & aplicația FG

Minuta ședinței GL din 19.03.20

Minuta ședinței GL din 20.03.20

Minuta ședinței GL din 25.03.30

II. Ședințe consultative ale GTL Control TB

Minuta ședinței GTL Control TB din 20.01.20

Minuta ședinței GTL Control TB din 13.02.20

Minuta ședinței GTL Control TB din 13.03.20

Minuta ședinței GTL Control TB din 06.04.20

Minuta ședinței GTL Control TB din 22.04.20

Minuta ședinței GTL Control TB din 27.05.20

II. Ședințe consultative ale GTL Control HIV/SIDA/ITS

Minuta ședinței GTL Control HIV/SIDA/ITS din 08.05.20

Minuta ședinței GTL Control HIV/SIDA/ITS din 26.05.20

Minuta ședinței GTL Control HIV/SIDA/ITS din 05.06.20

Minuta ședinței GTL Control HIV/SIDA/ITS din 10.06.20

Minuta ședinței GTL Comtrol HIV/SIDA/ITS din 17.06.20

III. Ședințe consultative în cadrul Comitetului KAP

Ședința Comitetului KAP din 30.01.20

Ședința Comitetului KAP din 02.04.20

Ședința Comitetului KAP din 16.06.20

IV. Ședințe consultative în cadrul ședințelor comune GTL TB&HIV

Minuta ședinței comune GTL TB & HIV din 18.06.20

 

Raportul elaborat în baza asistenței tehnice, oferite de IDOM, cu privire la fortificarea implicării comunității TB și HIV în contextul Cererii de finanțare a Republicii Moldova către FG (versiunea ENG)

Versiuni preliminare

Proiectul Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS pentru 2021-2025

Proiectul Programului național de control al TB pentru 2021-2025

Proiectul Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023 & BUGETUL (19.06.20)