Membrii Consiliului Național de Coordonare a Programelor naționale de prevenire și control al TB/HIV/SIDA/ITS

În conformitate cu modificările aprobate la ședința CNC TB/SIDA din 12/04/2018

N.B. Actuala componență CNC TB/SIDA corespunde prevederilor Hot. Guv. nr. 825 din 03.08.05, care ”Stabilește că, în caz de eliberare din funcțiile deținute de membrii CNC TB/SIDA, funcțiile lor le vor exercita persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărâri de Guvern”

Nume & Prenume Instituție & funcție Funcție în cadrul CNC TB/SIDA Sector reprezentat Date de contact
Ala NEMERENCO Ministru al Sănătății Președinte GUV ala.nemerenco@ms.gov.md
Tel.: 373 22 268 885
Galina RUSU Secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării Vicepreședinte GUV galina.rusu@mec.gov.md
Tel.: 373 22 250 588
Igor CHILCEVSCHII Președinte, Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV/SIDA Vicepreședinte KAP, PTHIV, SC chilcevschii@gmail.com, plwha_md@yahoo.com
Tel.: 373 22 438 003
Angela PARASCHIV Secretar de stat, Ministerul Sănătății Membru CNC GUV angela.paraschiv@ms.gov.md
Tel.: 373 22 262 125
Vasile CUȘCA Secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale Membru CNC GUV vasile.cusca@social.gov.md
Tel.: 373 22 262 190
Aurelia PORUMBESCU Șef secție, Ministerul Finanțelor Membru CNC GUV aurelia.porumbescu@mf.gov.md
Tel.: 373 22 262 646
Ruslan LUNGU Secretar de stat, Ministerul Justiției Membru CNC GUV ruslan.lungu@justice.gov.md
Tel.: 373 22 233 340
Daniella MISAIL-NICHITIN Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne Membru CNC GUV daniela.misail-nichitin@mai.gov.md
Tel.: 373 22 255 544
Ștefan GHEORGHIȚA Agenția Națională pentru Sănătate Publică Membru CNC GUV stefan.gheorghita@ansp.gov.md
Tel.: 373 22 725 274
Iurie CLIMAȘEVSCHI Coordonator al Programului național de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă" Membru CNC GUV iurie.climasevschi@ms.md
Tel.: 373 22 794 570
Valentina VILC Coordonator al Programului național de control al tuberculozei, IFP Membru CNC GUV valentina_vilc@yahoo.co.uk
Tel.: 373 22 572 203
Victor BURINSCHI Director executiv, IP UCIMP DS, Recipient Principal Membru CNC GUV vburinschi@ucimp.md
Tel.: 373 22 233 384
Daniela GASPARIKOVA Reprezentant rezident, PNUD Membru CNC OI daniela.gasparikova@undp.org, registry.md@undp.org
Tel.: 373 22 220 045
Svetlana PLĂMĂDEALĂ Manager de țară, UNAIDS Membru CNC OI plamadealas@unaids.org
Tel.: 373 22 269 249
Maha DAMAJ Reprezentant interimar, UNICEF Moldova Membru CNC OI mdamaj@unicef.org
Tel.: 373 22 220 034
Karina NERSESYAN Reprezentantă Rezidentă a UNFPA în Republica Moldova Membru CNC OI nersesyan@unfpa.org
Tel.: 373 22 214 002
Evghenia HIORA Manager de proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova Membru CNC OI evghenia.hiora@eeas.europa.eu
Tel.: 373 22 505 210
Sergiu GHERMAN Director executiv, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Recipient Principal Membru CNC SC sergiu.gherman@pas.md
Tel.: 373 22 226 343
Daniela VIDAICU Director executiv, Fundația Soros-Moldova Membru CNC SC dvidaicu@soros.md
Tel.: 373 22 270 031
Ruslan POVERGA Director general, AO Inițiativa Pozitivă Membru CNC KAP, PTHIV, SC r.poverga@initiativapozitiva.md
Tel.: 373 22 929 501
Veaceslav MULEAR Coordonator, Programe Sănătate, AO Centru de Informații Gender-DocM Membru CNC KAP, SC veaceslav.mulear@gdm.md
Tel.: 373 22 288 863
Ala IAȚCO Președinte, Uniunea pentru Echitate și Sănătate, Membru CNC KAP, SC protineret@yahoo.com
Tel.: 373 231 61472
Svetlana DOLTU Președinte, Platforma organizațiilor active în controlul TB Membru CNC PTTB, SC sdoltu@afi.md
Tel: 373 22 600 489
Janna VILHOVAIA Președinte, Alianța pentru Sănătate Publică Membru CNC KAP, SC alians.zdorovia@gmail.com
Tel.: 373 777 96 207
Oxana RUCSINEANU Vicepreședinte, AO Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei SMIT Membru CNC KAP, PTTB, SC oxana_rucs@yahoo.com
Tel.: 373 79 335 142
Vitalii RABINCIUC Reprezentant, Grupul de Inițiativă UDI „PULS” Membru CNC KAP, SC puls.centre@gmail.com
Tel.: 373 69 998 057
Marina MIHAILOVA Director, Parteneriat Necomercial „Programe Medico Sociale” Membru CNC KAP, SC mihailova_pmr@mail.ru
Tel.: 373 552 260 80
Liudmila HMELEVSCHI Coordonator al programului teritorial HIV, regiunea de Est / medic șef, Spitalul Clinic Republican, Tiraspol Membru CNC SC lydmila1077@mail.ru
Serghei OSADCII Coordonatorul programului teritorial TB, regiunea de Est/ medic șef, Spitalul republican de tuberculoză, Bender Membru CNC SC osadser@rambler.ru
Silvia STRATULAT Secretariatul CNC TB/SIDA Secretar Fără drept de vot ccm_secretariat@ms.md
Tel.: 373 22 727359