Despre noi

Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA) este o structură intersectorială de nivel naţional, care reflectă priorităţile şi angajamentul Republicii Moldova în combaterea tuberculozei, HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS).

Consiliul naţional de coordonare a fost constituit la 3 august 2005, prin Hotărîrea nr. 825 a Guvernului Republicii Moldova, cu scopul de a contribui la implementarea eficientă a activităţilor din cadrul programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) şi de control al tuberculozei prin atragerea, coordonarea, monitorizarea şi gestionarea granturilor oferite de organizaţiile internaţionale ca răspuns la infecțiile cu HIV și TB.

CNC TB/SIDA îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului cu privirea la constituirea CNC TB/SIDA, Manualului operaţional, legislaţiei Republicii Moldova în vigoare, a recomandărilor Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FG) şi a altor donatori internaţionali, respectând principiile democratice europene.

În prezent, CNC TB/SIDA numără 30 de membri, din care 29 membri au drept de vot (reprezentanţi ai instituţiilor de stat, agenţiilor internaţionale şi organizaţiilor neguvernamentale), care participă la luarea deciziilor ce ţin de dezvoltarea şi promovarea politicilor naţionale de sănătate în domeniul tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.

Consiliul naţional de coordonare este condus de preşedinte şi asistat de doi vicepreşedinţi şi Secretariatul CNC TB/SIDA. Nivelul decizional al CNC TB/SIDA mai este susţinut de Comisia Naţională de Experţi (CNE), mandatul căreia ţine de asigurarea procesului de supervizare programatică a programelor naţionale în domeniu şi a granturilor FG. La nivel operaţional, activitatea CNC TB/SIDA este realizată prin intermediul a trei grupuri tehnice de lucru (GTL): GTL controlul HIV/SIDA/ITS, GTL controlul TB și GTL mixt TB/SIDA.