Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025

Programul vine să asigure accesul egal și continuu la servicii de prevenire, tratament, îngrijire medicală și servicii sociale pentru toate persoanele afectate de HIV. Prin urmare, reducerea la minim a consecințele HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală, în special în grupurile-cheie de populație.

Prin intensificarea eforturilor de prevenire în grupurile cu risc sporit de infectare, creșterea accesului la serviciile de testare și tratament, dar și îmbunătățirea gestionării Programului național și optimizarea coordonării răspunsului la HIV autoritățile își propun să mențină prevalența HIV la nivel redus.

Programul respectiv va fi implementat din mijloacele financiare aprobate anual în bugetul public național, din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV/SIDA, precum și din alte surse. În acest scop este prevăzut un buget total de peste un miliard de lei.

În Republica Moldova, infecția HIV continuă să fie o problemă majoră de sănătate publică, cu un sporit impact medical, social și economic. Numărul estimativ de persoane infectate cu HIV/SIDA în țară este de peste 14 mii. Doar în anul 2020 au fost raportate 764 de cazuri noi de HIV.

Sursa: www.ms.gov.md