Rezultatele celei de-a 41-a ședințe a Bordului Fondului Global

În zilele de 15-16 mai a.c., Consiliul Administrativ al Fondului Global (FG) s-a întrunit pentru a dezbate și adopta un șir de decizii importante privind următoarea rundă de finanțare – 2020-2022.

Ca urmare a aprobării Planului de colectare și investire a fondurilor (Investment Case for the 6thReplenishment), de către Consiliul Administrativ al FG, în toamna anului 2018, FG s-a antrenat într-un proces amplu de promovare a acestuia la nivel mondial și, eventual, de angajare a fondurilor din partea țărilor și organizațiilor donatoare.

Conferința a VI-a de colectare a fondurilor, care urmează a fi găzduită în noiembrie 2019, de Franța, va fi un test și va avea un impact major asupra deciziilor asumate de Consiliul Administrativ al FG din luna mai curent.

Importanța ședinței 41 a Bordului și a deciziilor luate este cu atât mai mare cu cât acestea pregătesc strategic și procedural ciclul următorilor trei ani de finanțare a luptei împotriva TB, HIV și malariei (2020-2022). 

Astfel, în rezultatul ultimului an de lucru al Secretariatului FG, împreună cu cele trei comitete permanente, în special Comitetul Strategic, dar și implicarea activă a partenerilor tehnici ai FG, în cea de-a 41 ședință, Bordul a aprobat:

 • Metodologia de alocare a fondurilor de țară, inclusiv parametrii tehnici care țin de povara maladiilor, capacitatea economică a țărilor și mediul fiscal, precum și volumul finanțărilor catalitice (catalytic investment) în inițiative strategice (care nu pot fi finanțate din fondurile preconizate pentru combaterea celor 3 maladii la nivel de țară (country allocations).

În dependență de reușita Conferinței de colectare a fondurilor din toamna 2019:

 • resursele vor fi distribuite, la nivel global, după cum urmează – 50 % pentru combaterea HIV, 32 % pentru controlul malariei, iar 18 % pentru TB;
 • 800 mln USD vor fi utilizate pentru așa numita procedură de «paced adjustments», menită să prevină decalajul mare de finanțare calculat pentru țări de formula alocării pentru ciclul 2020-22 versus 2017-19;
 • iar între 200 și 900 mln USD vor fi alocați pentru investițiile catalitice, care vor putea fi accesate prin intermediul granturilor regionale (multi-country grants), inițiative strategice și/sau matching funds.

Metodologia, aprobată de donator, pune, în continuare, accent pe răspunsul la HIV, TB și Malarie în Africa, în special Africa sub-sahariana, defavorizând alte regiuni precum America Latină (AL) și Europa de Est și Asia Centrală (EEAC) (i.e. 6,3% din fondurile colectate global pentru 2011-2013 au fost alocate pentru EEAC, 3,9% în 2014-2016 și respectiv 2,9% în 2017-19). 

Constituanta EEAC a inițiat un șir de acțiuni de pledoarie în fața FG pentru a sensibiliza Bordul și Secretariatul acestuia cu referire la contextul regional, tendințele epidemice, bunele practici realizate în diferite țări, precum și provocările care stau actualmente în fața regiunii. În acest sens:

 • În cadrul ședințelor Comitetului Strategic, unde EEAC este reprezentată de către membrul originar din Moldova (Violeta Teutu), s-a pledat pentru o abordare corespunzătoare de către FG a problemelor regionale curente și impactul deciziilor Consiliului Administrativ al FG din luna mai asupra eventualelor alocări pentru susținerea răspunsului național și regional la cele trei maladii.
 • În cadrul ședinței constituantei EEAC de le Dushanbe (aprilie 2019) și a dialogului realizat cu Secretariatul FG și partenerii tehnici (UNAIDS și OMS), prioritare au fost subiectele și recomandările legate de susținerea și activizarea vocii țărilor din Asia Centrală, care, eventual, vor rămâne mai mult timp în vizorul FG, dar care, la moment, nu sunt suficient de active în a-și promova interesele și problemele.
 • Grupul țărilor din EEAC a adoptat și publicat Poziția/Declarația cu privire la impactul deciziilor din mai curent asupra regiunii noastre, în care s-a pledat pentru oportunități egale, inclusiv pentru EEAC, de accesare a fondurilor din categoria Catalytic Investment.
 • Aceleași clauze au fost vociferate de către V. Teutu nemijlocit în plenul ședinței Bordului FG din ziua de 15 mai curent.     

Deciziile adoptate în luna mai de către Bordul FG cu privire la alocările pe țară vor fi influențate și de un șir de factori adiționali pe care Secretariatul FG îi va utiliza la stabilirea cuantumului de fonduri pentru fiecare țară. Aceștia vor fi aplicați la etapa de ajustări calitative (qualitative adjustments). 

În acest sens, până la viitoarea ședință a Comitetului Strategic (iulie curent) constituantele Bordului FG, inclusiv țările din EEAC, au timp pentru a conceptualiza și propune factori relevanți la nivel de regiune – ex. incidența HIV în populațiile țintă, capacitatea de absorbție a fondurilor, contextul fiscal etc.). În dependență de ponderea variabilelor propuse, Comitetul Strategic va decide și recomanda Secretariatului FG aplicarea acestora în cadrul fazei de ajustări calitative.  

Poziția EEAC privind metodologia de alocare a fondurilor în 2020-2022 și investițiile catalitice

În preajma ședinței 41 a Bordului FG, la inițiativa și cu nemijlocita implicare a membrului Comitetului Strategic, Violeta Teutu, Constituanta EEAC a publicat Poziția regiunii EEAC privind realitățile regionale, provocările curente și iminente în contextul viitoarei metodologii de alocare a fondurilor FG. Declarația în cauză a chemat Consiliul Administrativ al FG să asigure oportunități egale pentru toate țările și regiunile de a accesa resursele rezervate pentru investiții catalitice.

Alte decizii și evenimente din cadrul ședinței 41

Alegerea noului președinte și vicepreședinte al Bordului FG

În ajunul ședinței Bordului, membrii acestuia au ales noul președinte și vicepreședinte al Consiliului Administrativ al FG, care vor deține acest mandat pe o perioadă de doi ani. Istoric, președintele și vicepreședintele sunt nominalizați de cele două mari blocuri din cadrul Bordului – Blocul donatorilor și Blocul implementatorilor. Respectând principiul rotației bianuale, constituantele care reprezintă donatorii și, în paralel, cele care reprezintă implementatorii granturilor FG, își desemnează candidații pentru cele două funcții în cadrul unui proces complex de selectare. Finaliștii sunt votați de către toți membrii Bordului. 

În conformitate cu regulile actualizate de selectare a administrației Bordului, Blocul Donatorilor desemnează candidatul său la una din cele două funcții, în dependență de agrementul intern, în timp ce implementatorii nominalizează candidații, din care Bordul alege finalistul pentru respectiva funcție (ce revine blocului în cauză) pentru mandatul de 2 ani.  Astfel, noul președinte al CA al FG, desemnat de către Donatori, este dl Donald Kaberuka – fost președinte al Băncii Africane pentru Dezvoltare, iar funcția de vicepreședinte va fi deținută de către Dna Roslyn Morauta – Prima-doamnă a Papua Noua Guinee. Pentru mai multe detalii privind experiența celor doi accesați AICI.

Acordul privind Imunități și Privilegii

În cadrul ședinței curente, Secretariatul FG a anunțat membrii Bordului despre intrarea în vigoare a Acordului privind Imunitățile și Privilegiile FG. Intrarea în vigoare a fost posibilă după ratificarea acestuia de cel puțin 10 țări, Senegal fiind cea dea 10 țară, iar R. Moldova numărându-se printre primele țări ale lume și EEAC. Acest act reprezintă o reușită instituțională foarte importantă, deoarece, acest mecanism permite o mai bună protecție a personalului și bunurilor procurate din resursele FG. Comunicatul de presă din 17/05/19 aduce mai multe detalii.

De menționat că, R. Moldova a oferit aceste privilegii FG încă în anul 2011, când, grație eforturilor CNC și a echipei Ministerului Sănătății – a ministrului Andrei Usatîi și vice ministrului Viorel Soltan, Acordul a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.

Mobilizarea resurselor domestice pentru controlul TB, HIV și Malariei

În contextul pregătirii următorului ciclu de finanțare (2020-2022) și organizării Conferinței VI de colectare a fondurilor, subiectul mobilizării resurselor locale a fost cap de afiș pe agenda acestei ședințe. În pofida obiectivelor ambițioase stabilite de Fond pentru Conferința VI de la Lyon (noiembrie 2019) de a colecta, cel puțin 14 mlrd dolari SUA, aceste resurse nu vor fi suficiente pentru a atinge obiectivele Strategiei cincinale a FG și a lua sub control cele trei maladii. Pentru aceasta sunt necesare cca 101 mlrd USD. Respectiv, FG și partenerii consideră posibil și oportun mobilizarea în acest scop comun a altor cca 46 mlrd USD din resurse domestice. Aceasta ar reprezenta o creștere cu 48 la sută, comparativ cu runda curentă de finanțare, când resursele locale mobilizate au reprezentat o creștere cu 41 % versus anii 2015-2017. 

Cele 14 mlrd urmează a fi colectate de FG și 46 mlrd mobilizate la nivel local, plus alte 23 mlrd venite din alte/diverse finanțări externe, totuși, lasă loc pentru un deficit de cca 18 mlrd USD. Respectiv, succesul și miza Conferinței de la Lyon, precum și mobilizarea țărilor în finanțarea programelor naționale, este una foarte mare și importantă pentru toate țările și, implicit, populațiile afectate. 

În ziua de 14 mai, FG a organizat o Sesiune specială dedicată bunelor practici regionale de mobilizare a resurselor domestice. Sesiunea în cauză a dovedit că țările care beneficiază de granturi ale FG sunt capabile să identifice și să pună în practică inițiative reușite de colectare a fondurilor din resurse locale pentru a susține răspunsul național TB, HIV sau malarie. Regiunea EEAC a împărtășit, cu participanții la cea de-a 41 ședință a Bordului FG, exemplul reușit al Muntenegrului în preluarea cheltuielilor de contractare socială și finanțare a serviciilor de prevenire din resurse locale, precum și experiența R. Moldova, a Bulgariei, Georgiei, Azerbaidjanului și Ucrainei de a acoperi parțial sau integral costuri legate de tratamentul HIV, TB sau programe de prevenire. Materialul privind bunele practici din Moldova la subiectul dat a fost realizat în parteneriat – RP UCIMP și unitățile de coordonare ale Programelor naționale de control HIV și TB. 

Totodată, membrul Bordului FG din partea EEAC (N. Nizova) a vorbit și despre problemele locale, precum și riscurile care stau în fața țărilor din regiune, inclusiv Moldova, în cazul în care controlul TB/HIV nu va fi suficient finanțat în următorii trei ani.    

O altă Sesiune specială, parte a agendei ședinței curente a Bordului, a fost dedicată lansării Declarației privind drepturile persoanelor cu TB. Grație inițiativei StopTB Partnership, a partenerilor săi, dar și implicarea activă a persoanelor cu TB, declarația a fost elaborată și lansată pentru a sensibiliza și mai mult comunitatea internațională privind necesitatea de a asigura respectarea drepturilor la tratament, suport și o viață decentă, în afara discriminării, a persoanelor afectate de tuberculoză. 

O încărcătură cu adevărat emotivă au dat sesiunii victimele și pacienții care au suferit de TB. Declarația este dedicată lui Dean Lewis, activist civic și victimă a acestei maladii.

La eveniment a participat activ și Oxana Rucsineanu, președinta ONG-ului SMIT din Moldova și membru CNC TB/SIDA.

Către finele ședinței 41 a CA al FG, cele trei comitete permanente ale Bordului și-au anunțat prioritățile până la următoarea ședință a CA. Printre acestea se numără:

 • Recomandările Comitetului pentru Audit și Finanțe privind (distribuirea) resursele pentru alocările 2020-2022 (Comitetului pentru Audit și Finanțe/AFC);
 • Realizarea campaniei pentru Conferința VI de colectare a fondurilor (AFC); 
 • Reconcilierea fondurilor colectate în cadrul Conferințelor 4 și 5 (AFC);
 • Supervizarea implementării Planului operațional și financiar al FG (AFC);
 • Agrearea factorilor generale pentru realizarea ajustărilor calitative a alocărilor per țară (Comitetul Strategic/SC); 
 • Operaționalizarea investițiilor catalitice (SC);
 • Rezultatele evaluării privind implementarea Politicii FG cu referire la Sustenabilitate, Tranziție și Cofinanțare (SC);
 • Raportul TRP – lecții învățate în rezultatul ciclului curent de implementare a granturilor 2017-2019 (SC);
 • Revizuirea Politicilor de Etică ale FG (Comitetul pentru Etică și Guvernare/EGC);
 • Implementarea Acordului privind Imunitățile și Privilegiile FG (EGC);
 • Implementarea inițiativelor de consolidare a procesului de guvernare în cadrul FG (EGC).

La finele ședinței, membrii Bordului au adus mulțumiri președintelui – Aida Kurtovic, și vicepreședintelui – John Simon, pentru doi ani de activitate prodigioasă dedicată CA al FG, precum și altor membri ai Consiliului care și-au încheiat mandatul. 

Material realizat de Violeta Teutu

Coordonatorul Programului HIV, IP UCIMP DS – Recipientul Principal al granturilor FG

Membru al Comitetului Strategic din cadrul Bordului FG

Poze sunt preluate de pe site-ul Fondului Global

jjjjk
jj
kkk
kii
ggg
dddd