Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție (Servicii de Consultanță) Consultant Suport în implementarea testării INDEX

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei(FG) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Consultant național pentru acordarea suportului în activitatea implementării testării INDEX. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei IMSP SDMC/Unitatea de Coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS. Responsabilitățile Consultantului reies din obiectivele și activitățile Programului National HIV/SIDA și ale grantului FG 2024-2026.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință” plasați pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 05 Martie 2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

In atenția:  Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor la sarcinile alocate vă puteți adresa:

Violeta Teutu - Coordonator Program HIV/SIDA, IP UCIMP DS 

Tel: + 373 22 233-568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

jgdofjg