Membrii CNE s-au convocat în ședință semestrială, 02 aprilie 2024

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE), parte a Consiliului Național de Coordonare a programelor naționale HIV și TB, s-au convocat, ieri, 02 aprilie 2024, în ședință semestrială pentru evaluarea programatică a progresului implementării grantului Fondului Global acordat Republicii Moldova în sprijinul contracarării HIV și tuberculozei.

În cadru întâlnirii, membrii CNE au analizat rezultatele înregistrate în procesul de implementare a grantului Fondului Global pe parcursul anului 2023. Recipientul Principal a prezentat activitățile realizate în perioada de raportare, indicatorii stabiliți pe cele două componente ale grantului - HIV și TB, inclusiv componenta COVID, gestionarea economiilor acumulate pe parcursul grantului, performanța programatică și financiară, dar și provocările cu care s-a confruntat echipa de management în implementarea acestuia.

La rândul său, coordonatorii PN s-au referit la situația epidemiologică HIV și TB, incidența cazurilor noi înregistrate HIV și TB, rata de succes a tratamentului, mortalitatea, diagnosticarea, tratamentul, dar și realizările în prestarea serviciilor de prevenire a infecțiilor HIV și TB. Totodată, la final au fost expuse soluții la provocările întâlnite în procesul d implementare a programelor naționale.

Discuţiile au avut loc în baza datelor şi informațiilor prezentate de către Recipientul Principal (RP) în tabelul programatic (dashboards şi nota informativă), precum și prezentările coordonatorilor naționali HIV și TB. Materialele ședinței pot fi consultate aici: 

În cadrul ședinței a fost expusă și poziția reprezentanților societății civile din domeniu și a populațiilor cheie afectate, care, la solicitarea donatorului, sunt implicați activ în supervizarea programatică a granturilor Fondului Global pe componentele HIV și TB, precum și implicarea acestora în procesele de monitorizare a realizării programelor naționale.

În urma discuțiilor din cadrul ședinței semestriale, membrii CNE au formulat un set de recomandări în vederea îmbunătățirii indicatorilor grantului FG, care urmează a fi luate în considerare de partenerii implementatorii. Comisia Națională de Experți reiterează angajamentul comun și eforturile continuării și îmbunătățirii răspunsului național la HIV și tuberculoză, în conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul programelor naționale HIV și TB.

La ședința CNE au participat membrii CNE (secretara de stat a Ministerului Sănătății, CNAM, UNAIDS, OMS, Liga PTH, AO SMIT), echipele Recipientului Principal și Subrecipientului grantului FG (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și alți invitați permanenți la ședințele CNE.

Comisia Națională de Experți (CNE) este o comisie independentă, competentă, multidisciplinară care asigură supervizarea programatică a granturilor Fondului Global oferite Republicii Moldova în susținerea programelor naționale.

Scopul grantului FG 2021-2023 este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

kjhk
lknsldsc
djkfnvkd
kldflk
kjskd
jglfj