2022

Consultanță în evaluarea Centrelor regionale de suport psiho-social în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale pentru persoanele din GRSI și PTH

31 May

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui Consultant individual pentru acordare serviciilor în evaluarea Centrelor regionale de suport psiho-social în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale pentru persoanele din GRSI și PTH. 

 

hhhh

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui Consultant individual pentru acordarea serviciilor în evaluarea Centrelor regionale de suport psiho-social în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale pentru persoanele din GRSI și PTH. 

Consultantul va fi parte a echipei IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile și va firemunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2021-2023.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat cu informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de referință ce pot fi accesați pe pagina web: www.ucimp.md.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

CV-ul va fi trimis prin poșta electronică până la termenul limită - 07 iunie 2022, ora 17:00, la adresa/ele de e-mail: acarp@ucimp.md  și/sau ucimpacarp@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Violeta Teutu – Coordonator Proiect HIV, IP UCIMP DS

E-mail: vteutu@ucimp.md or vteutu@gmail.com

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

Mob: (+373) 692 71771

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție

03 Mar

Consultant local în vederea dezvoltării unei platforme online (CCM Hub) cu resurse informaționale din domeniul TB și HIV.

kgjhkl

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui Consultant local în vederea dezvoltării unei platforme online (CCM Hub) cu resurse informaționale din domeniul TB și HIV. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2021-2023.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce sunt anexați.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

CV-ul va fi trimis prin poșta electronică până la termenul limită 10 Martie 2022 ora 17:00 la adresa de E-mail: acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Violeta Teutu – Coordonator Proiect HIV, IP UCIMP DS

E-mail: vteutu@ucimp.md or vteutu@gmail.com

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

Mob: (+373) 692 71771

Oportunitate de finantare a serviciilor psihosociale pentru persoanele HIV pozitive

05 Jan

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2022. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 15 ianuarie 2022. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md , cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2022”, nu mai târziu de 15 ianuarie 2022. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568

2021

Oportunitate de finantare a serviciilor psihosociale pentru persoanele HIV pozitive

29 Dec

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

 

hdjd

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2022. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 15 ianuarie 2022. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md , cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2022”, nu mai târziu de 15 ianuarie 2022. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568

Ziua Mondială de combatere a SIDA: Doar testează-te!

01 Dec

Doar testează-te! Acesta este mesajul, dar și denumirea campaniei sociale lansată de Ministerul Sănătății cu suportul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Asociației Obștești ,,Inițiativa Pozitivă”, UNAIDS Moldova și a autorităților locale. Până pe 21 decembrie, în țară vor fi organizate evenimente,  care au drept scop informarea populației despre HIV/SIDA, promovarea testării, mobilizarea și implicarea comunităților în răspunsul la infecția cu HIV.

JGJGHHGH

Doar testează-te! Acesta este mesajul, dar și denumirea campaniei sociale lansată de Ministerul Sănătății cu suportul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Asociației Obștești ,,Inițiativa Pozitivă”, UNAIDS Moldova și a autorităților locale. Până pe 21 decembrie, în țară vor fi organizate evenimente,  care au drept scop informarea populației despre HIV/SIDA, promovarea testării, mobilizarea și implicarea comunităților în răspunsul la infecția cu HIV.

În acest an, Ziua Mondială  de combatere HIV SIDA se desfășoară cu sloganurile „Pentru tine, pentru ei, pentru fiecare!” și „Este important pentru toți. Fiecare este important!”. În acest context, Ministerul Sănătății îndeamnă populația să se testeze gratuit la HIV în cadrul punctelor mobile. Totodată, până pe 21 decembrie, vor fi organizate traininguri în rândul tinerilor pentru promovarea testării; vor fi promovate și difuzate materiale informative în instituții specializate, transport public, rețele sociale; vor fi lansate diverse flashmob-uri și chatbot-uri pe rețelele sociale. De asemenea, pentru a evalua nivelul de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV, va fi realizat un screening prin intermediul software RID. 

Acțiunile preconizate sunt orientate spre promovarea testării la HIV, atât în rândul populației generale, cât și în grupurile cheie, reducerea nivelului de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV și alte categorii vulnerabile la HIV, asigurarea unei finanțări durabile pentru complexul de servicii împotriva epidemiei HIV.

La începutul anului 2021, în Republica Moldova au fost înregistrate aproximativ 14.400 de cazuri de îmbolnăvire cu HIV, iar în perioada ianuarie – octombrie 2021, conform datelor din registrul PTH,  au fost confirmate 662 cazuri noi, comparativ cu 567 de infecții depistate în aceeași perioadă a anului 2020.

În 2020, incidența infecţiei cu HIV la 100.000 populaţie а constituit aproximativ 17 cazuri, în raioanele din dreapta Nistrului – 15 cazuri, iar în teritoriile de Est – 30 cazuri. Se manifestă o reducere a incidenței infecției cu HIV în localitățile rurale,  de la 22 cazuri în 2019 – la 17 cazuri în 2020. În localitățile urbane: de la 24 cazuri – la 16 cazuri.

Majoritatea persoanelor care trăiesc cu HIV sunt tinere, de vârstă reproductivă. Pentru segmentul de vârstă 0-39 ani, incidența infecției cu HIV a constituit 18 cazuri la 100 mii populație, pentru 15-24 ani – aproximativ 14  cazuri, iar pentru vârsta de 40 ani şi mai mult – 15  cazuri. 

În peste 90 la sută din cazuri, virusul HIV s-a transmis pe cale heterosexuală, iar în 4 procente din îmbolnăviri – pe cale homosexuală. Consumul de droguri este responsabil de 3% din infectări, iar în alte 2,4%  îmbolnăviri – virusul s-a transmis de la mamă la copil. 

Autoritățile realizează supravegherea epidemiologică operativă şi de santinelă a infecţiei cu HIV. Se implementează testarea rapidă pe bază de sânge capilar, inclusiv în sectorul non-guvernamental, servicii de prevenire HIV prin intermediul farmaciilor comerciale și clinicilor mobile, se realizează managementul supradozării în rândul UDI. Totodată, sunt disponibile și se acordă conform protocoalelor naționale, elaborate în baza ultimilor recomandări ale OMS și UNAIDS, tratamente antiretrovirale, tratamente ale infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV, profilaxie pre-expunere și post-expunere.

În scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV se implementează activități de prevenire în rândul populației, grație resurselor considerabile oferite de Fondul Global de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei. În primele nouă luni ale anului curent, aproximativ 27 de mii de persoane, din grupurile cu risc sporit de infecție, au beneficiat de servicii de prevenire, inclusiv PCDI (15571), LS (7297) și BSB (4070).

Conform datelor UNAIDS, peste 37 de milioane  de persoane din întreaga lume trăiesc cu HIV.  Cazurile noi de îmbolnăvire s-au redus de la 2,7 milioane în 2000, la 1,5 milioane în 2020, iar decesele determinate de SIDA de la  1,4 milioane, la 680 mii. 

Prelungirea concursului de selectare a doi consultanți locali

04 Nov

ORGANIZAȚIA: Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

ACORD DE GRANT No. MDA-CFUND-1906

Nume Program: CCM Evolution

Achiziția: #25/CS/CCM

angajare CCM

Instituția Publica „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, anunță prelungirea concursului de angajare a doi consultanți locali pentru realizarea cartografierii structurilor naționale de sănătate și elaborarea scenariilor cu privire la poziționarea/sustenabilitatea CNC TB/SIDA.

Consultanții vor fi remunerați din fondurile alocate în Grantul CCM MDA-CFUND-1906, acordat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, în cadrul activităților CCM Evolution. 

Consultanții individuali sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV), care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate și corespund calificărilor solicitate în Termenii de referință, care pot fi accesați pe pagina www.ccm.md și www.ucimp.md . 

Consultanții vor fi angajați pentru 25 zile lucrătoare, în perioada noiembrie - decembrie 2021.

CV-urile candidaților vor fi expediate prin email – imosenet@ucimp.md

Termen limită pentru depunerea CV – 16 Noiembrie 2021.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediție curenă).

Pentru informații suplimentare referitor la sarcina alocată, va puteți adresa la numerele de telefon – 069 441 661 sau  068 679 338.  

Prelungirea concursului de selectare a doi consultanți locali

04 Nov

ORGANIZAȚIA: Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

ACORD DE GRANT No. MDA-CFUND-1906

Nume Program: CCM Evolution

Achiziția: #25/CS/CCM

gggg

Instituția Publica „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, anunță prelungirea concursului de angajare a doi consultanți locali pentru realizarea cartografierii structurilor naționale de sănătate și elaborarea scenariilor cu privire la poziționarea/sustenabilitatea CNC TB/SIDA.

Consultanții vor fi remunerați din fondurile alocate în Grantul CCM MDA-CFUND-1906, acordat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, în cadrul activităților CCM Evolution. 

Consultanții individuali sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV), care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate și corespund calificărilor solicitate în Termenii de referință, care pot fi accesați pe pagina www.ccm.md și www.ucimp.md . 

Consultanții vor fi angajați pentru 25 zile lucrătoare, în perioada noiembrie - decembrie 2021.

CV-urile candidaților vor fi expediate prin email – imosenet@ucimp.md

Termen limită pentru depunerea CV – 16 Noiembrie 2021.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediție curenă).

Pentru informații suplimentare referitor la sarcina alocată, va puteți adresa la numerele de telefon – 069 441 661 sau  068 679 338.  

OPORTUNITATE DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚIILE ACTIVE ÎN CONTROLUL HIV/SIDA

19 Oct

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a apropia de beneficiar și extinde gama serviciilor de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI (grupuri în risc sporit de infectiei) și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și/sau tratamentul de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2022. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 14 noiembrie 2021. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md , cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2022”, nu mai târziu de 14 noiembrie 2021. Dosarele incomplete, sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact (vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568

Ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți, 2021

15 Oct

Astăzi, 15 octombrie 2021, a avut loc ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți (CNE), mandatul căreia ţine de asigurarea rolului de supervizare programatică a grantului Fondului Global, 2021-2023.

 

fad
fffd
rds
sss
wee

Membrii CNE s-au întrunit pentru a pune în discuție performanța programatică și financiară a grantului Fondului Global pe componentele TB și HIV, în semestrul I, 2021, și au venit cu propuneri și recomandări în scopul îmbunătățirii acestora.

Totodată, membrii CNE au fost anunțați despre rezultatele vizitei semestriale de supervizare în teren, care a avut loc la data de 13.10.21, în incinta AO AFI, și recomandările participanților care urmează a fi considerate atât de membrii CNE, cât și membrii CNC.

Instrumentele de supervizare programatică a grantului FG (dashboard-ul), completat de Recipientul Principal IP UCIMP DS, și Raportul vizitei de supervizare în teren în semestrul II, 2021, pot fi consultate aici.

La ședință au participat membrii CNE (secretarul de stat al Ministerului Sănătății, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, CNAM, UNAIDS, OMS, AO SMIT, AO LPTH), Recipientul Principal și Subrecipientul grantului FG (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și alți invitați permanți la ședințele CNE.

Minuta ședinței din 15.10.21, cu deciziile și recomandările membrilor CNE, va fi plasată, în scurt timp, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

Vizită de supervizare a granturilor Fondului Global la AFI

13 Oct

Astăzi, 13 octombrie 2021, în incinta AO AFI: Act For Involvement, a avut loc vizita de supervizare în teren în semestru II, 2021, a grantului oferit de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.

 

hjhhj
jk
jjjkj
hkkjk

În cadrul vizitei au participat 10 membri ai CNC TB/SIDA și CNE (sau delegaţii acestora), reprezentanți ai Recipientului Principal al grantului FG și a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, inclusiv reprezentanții societății civile.

Pe agenda discuțiilor s-au regăsit activitățile realizate de AO AFI în cadrul grantului “Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, 2021-2023, pe componentele TB și HIV, dar și prezentarea practică a funcționalității Tratamentului Video Asistat al tuberculozei.

Rezultatele vizitei de supervizare în teren vor fi discutate în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Experți (CNE), care va avea loc vineri, 15 octombrie 2021.

Vizitele de suprevizare în teren reprezintă una dintre activitățile prevăzute de Procedura de supraveghere a granturilor Fondului Global, implementate în Republica Moldova. Acest exercițiu se desfăşoară̆ în conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anul 2021 și prevederile Manualului Operațional al CNC TB/SIDA.

Vizitele de supervizare sunt parte a evaluării semestriale, de către Comisia Națională de Experți (CNE), a progreselor și problemelor programatice, financiare și de management înregistrate de RP/SR și presupun vizitarea nemijlocită a locațiilor/proiectelor susținute prin intermediul acestor granturi.

Scopul urmărit este de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării granturilor FG și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea acestora.