2024

TB/HIV monitoring and evaluation specialist for monitoring visits

14 Jun

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the Program “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in RM” (MDA-C-PCIMU Grant), financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for TB/HIV monitoring and evaluation specialist for monitoring visits (full-time position).

The Consultant will be responsible for the realisation of supervision visits to the Program Sub-recipients and beneficiaries.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and Intention Letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at the web-page: www.ucimp.md

The deadline for submission of Consultant’s CV is June, 30, 202417.00.

CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address below:

PI “CIMU HSP” 18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Attn. Mrs. Cristina Chicu, Procurement Specialist TB Project,

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: cgorincioi@ucimp.md

For more information on the assigned task, you can address:

PCIMU HSP 

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md and/or cgorincioi@ucimp.md

hhg

Concurs de angajare UCIMP: Coordonator Program HIV (POZIȚIE: normă întreagă)

08 Apr

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Coordonator Program HIV. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

ksdksdf

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Coordonator Program HIV. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei UCIMP DS si va fi responsabil de operațiunile și funcționarea Programului HIV în ansamblul său, în conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului (POM) și legislația locală. 

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce va conține informații care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință” plasați pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 17 Aprilie  2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția: Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor sarcinile alocate, vă puteți adresa:

IP UCIMP DS,  dl Victor Burinschi, Director Executiv

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md  

Membrii CNE s-au convocat în ședință semestrială, 02 aprilie 2024

03 Apr

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE), parte a Consiliului Național de Coordonare a programelor naționale HIV și TB, s-au convocat, ieri, 02 aprilie 2024, în ședință semestrială pentru evaluarea programatică a progresului implementării grantului Fondului Global acordat Republicii Moldova în sprijinul luptei împotriva HIV și tuberculozei.

kjhk
lknsldsc
djkfnvkd
kldflk
kjskd
jglfj

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE), parte a Consiliului Național de Coordonare a programelor naționale HIV și TB, s-au convocat, ieri, 02 aprilie 2024, în ședință semestrială pentru evaluarea programatică a progresului implementării grantului Fondului Global acordat Republicii Moldova în sprijinul contracarării HIV și tuberculozei.

În cadru întâlnirii, membrii CNE au analizat rezultatele înregistrate în procesul de implementare a grantului Fondului Global pe parcursul anului 2023. Recipientul Principal a prezentat activitățile realizate în perioada de raportare, indicatorii stabiliți pe cele două componente ale grantului - HIV și TB, inclusiv componenta COVID, gestionarea economiilor acumulate pe parcursul grantului, performanța programatică și financiară, dar și provocările cu care s-a confruntat echipa de management în implementarea acestuia.

La rândul său, coordonatorii PN s-au referit la situația epidemiologică HIV și TB, incidența cazurilor noi înregistrate HIV și TB, rata de succes a tratamentului, mortalitatea, diagnosticarea, tratamentul, dar și realizările în prestarea serviciilor de prevenire a infecțiilor HIV și TB. Totodată, la final au fost expuse soluții la provocările întâlnite în procesul d implementare a programelor naționale.

Discuţiile au avut loc în baza datelor şi informațiilor prezentate de către Recipientul Principal (RP) în tabelul programatic (dashboards şi nota informativă), precum și prezentările coordonatorilor naționali HIV și TB. Materialele ședinței pot fi consultate aici: 

În cadrul ședinței a fost expusă și poziția reprezentanților societății civile din domeniu și a populațiilor cheie afectate, care, la solicitarea donatorului, sunt implicați activ în supervizarea programatică a granturilor Fondului Global pe componentele HIV și TB, precum și implicarea acestora în procesele de monitorizare a realizării programelor naționale.

În urma discuțiilor din cadrul ședinței semestriale, membrii CNE au formulat un set de recomandări în vederea îmbunătățirii indicatorilor grantului FG, care urmează a fi luate în considerare de partenerii implementatorii. Comisia Națională de Experți reiterează angajamentul comun și eforturile continuării și îmbunătățirii răspunsului național la HIV și tuberculoză, în conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul programelor naționale HIV și TB.

La ședința CNE au participat membrii CNE (secretara de stat a Ministerului Sănătății, CNAM, UNAIDS, OMS, Liga PTH, AO SMIT), echipele Recipientului Principal și Subrecipientului grantului FG (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și alți invitați permanenți la ședințele CNE.

Comisia Națională de Experți (CNE) este o comisie independentă, competentă, multidisciplinară care asigură supervizarea programatică a granturilor Fondului Global oferite Republicii Moldova în susținerea programelor naționale.

Scopul grantului FG 2021-2023 este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

02 aprilie 2024 - Ședința semestrială a CNE

26 Mar

Pe data de 02 aprilie 2024, membrii Comisiei Naţionale de Experți (CNE) se întrunesc în cadrul ședinței semestriale pentru a pune în discuție realizarea obiectivelor de supervizare programatică a grantului de țară FG 2021-2023. Ședința va avea loc în incinta Ministerului Sănătății (str. Vasile Alecsandri 2), cu începere de la ora 10:00.

Ordinea de zi propusă pentru ședință: 

  1. Rezultatele implementării grantului Fondului Global 2021-2023 pe parcursul sem. II, 2023, Raportor: IP UCIMP DS;
  2. Realizarea Programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB pe parcursul anului 2023, Raportori: coordonatorii Programelor naționale TB și HIV;
  3. Diverse.

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNE, reprezentanții Recipienților Principali ai granturilor FG și ai Programelor Naționale HIV/SIDA și TB, invitați permanenți din cadrul diferitor instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNE este deschisă pentru toate persoanele interesate.

Minuta ședinței CNE, cu deciziile și recomandările membrilor, va fi plasată, ulterior, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

 

kfhkdjfhqvd

Pe data de 02 aprilie 2024, membrii Comisiei Naţionale de Experți (CNE) se întrunesc în cadrul ședinței semestriale pentru a pune în discuție realizarea obiectivelor de supervizare programatică a grantului de țară FG 2021-2023. Ședința va avea loc în incinta Ministerului Sănătății (str. Vasile Alecsandri 2), cu începere de la ora 10:00.

Ordinea de zi propusă pentru ședință: 

  1. Rezultatele implementării grantului Fondului Global 2021-2023 pe parcursul sem. II, 2023, Raportor: IP UCIMP DS;
  2. Realizarea Programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB pe parcursul anului 2023, Raportori: coordonatorii Programelor naționale TB și HIV;
  3. Diverse.

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNE, reprezentanții Recipienților Principali ai granturilor FG și ai Programelor Naționale HIV/SIDA și TB, invitați permanenți din cadrul diferitor instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNE este deschisă pentru toate persoanele interesate.

Minuta ședinței CNE, cu deciziile și recomandările membrilor, va fi plasată, ulterior, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție: Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E)

12 Mar

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E). Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

 

hsdkfhsj

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E). Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei IMSP SDMC/Unitatea de Coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS. Responsabilitățile Specialistului M&E reies din obiectivele și activitățile Programului Național HIV/SIDA și ale grantului GF 2024-2026, și sunt axate pe asigurarea unei M&E calitative a serviciilor și activităților de control HIV/SIDA.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință”.

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 17 Martie 2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax, sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția: Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor sarcinile alocate, vă puteți adresa:

Violeta Teutu - Coordonator Program HIV/SIDA, IP UCIMP DS

Tel: + 373 22 233-568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție (Servicii de Consultanță) Consultant Suport în implementarea testării INDEX

26 Feb

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei(FG) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Consultant național pentru acordarea suportului în activitatea implementării testării INDEX. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

jgdofjg

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei(FG) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Consultant național pentru acordarea suportului în activitatea implementării testării INDEX. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei IMSP SDMC/Unitatea de Coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS. Responsabilitățile Consultantului reies din obiectivele și activitățile Programului National HIV/SIDA și ale grantului FG 2024-2026.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință” plasați pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 05 Martie 2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

In atenția:  Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor la sarcinile alocate vă puteți adresa:

Violeta Teutu - Coordonator Program HIV/SIDA, IP UCIMP DS 

Tel: + 373 22 233-568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție (Servicii de Consultanță) Specialist in Monitorizare & Evaluare (M&E)

23 Feb

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E). Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

hdjsk

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E). Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei IMSP SDMC/Unitatea de Coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS. Responsabilitățile Specialistului M&E reies din obiectivele și activitățile Programului Național HIV/SIDA și ale grantului GF 2024-2026, și sunt axate pe asigurarea unei M&E calitative a serviciilor și activităților de control HIV/SIDA.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce va conține informații care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință”

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 04 Martie 2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată: 

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția:  Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor la sarcinile alocate, va puteți adresa:

Violeta Teutu - Coordonator Program HIV/SIDA, IP UCIMP DS

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

2023

Termen extins pentru angajare contabil UCIMP / Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție

28 Dec

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Contabil. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2021-2023.

Consultantul va fi parte al echipei UCIMP DS și va fi responsabil de gestionarea programelor TB/SIDA referitor la veniturile, cheltuielile, activele, pasivele și fondurile curente, în conformitate cu politicile și procedurile stabilite în Manualul operațional al programului (POM) și legislația locală. În plus, consultantul va fi responsabil de evidența personalului (de exemplu aspecte juridice și fiscale, mișcări de personal etc.).

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor serviciile solicitate în Termenii de referință sau pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 09 Ianuarie 2023

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția:  Angela Carp, Specialist  Procurări Program  HIV,

Fax: + 373 22 233-887

acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitor sarcinile  alocate, va puteți adresa:

IP UCIMP DS

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md

 

fd ffggf

General Assistant / REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES)

13 Dec

Project Title: “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in the Republic of Moldova” 

Grant No.: MDA-C-PCIMU 2024-2026

Source of Funding:Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria 

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the Program “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in RM”, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for General Assistant.

The Consultant will be responsible for daily administrative tasks of the TB/AIDS Program in accordance with established Program Operations Manual (POM) policies and procedures and local legislation.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and Intention Letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR)

The deadline for submission of Consultant’s CV is December 26, 2023.

CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address below:

PI “CIMU HSP” 18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Attn. Mrs. Cristina Chicu, Procurement Specialist TB Project,

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: cgorincioi@ucimp.md

For more information on the assigned task, you can address:

PCIMU HSP

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md

ffbcv

1 decembrie, Ziua mondială de combatere a SIDA

01 Dec

În fiecare an, la 1 decembrie, este marcată Ziua internațională de combatere a SIDA. Oamenii din întreaga lume se unesc pentru a arăta sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV și pentru a-și aminti de cei care au decedat din cauza bolilor asociate cu SIDA.

gjsdsjgds

În Republica Moldova, în perioada 27 noiembrie – 20 decembrie se desfășoară activități de informare a populației în cadrul campaniei sociale „Vocea comunităților contează” ce abordează diferite aspecte legate de HIV/SIDA, cum ar fi: promovarea testării în rândul populației generale și în grupurile cu risc sporit de infectare în scopul cunoașterii statutului HIV, reducerii discriminării împotriva persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații vulnerabile la HIV, mobilizarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesate în răspunsul la infecția HIV, etc.

HIV rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel global, luând viața a circa 40,4 milioane de oameni. În anul 2022, peste 630 mii de persoane au decedat din cauze legate de HIV și 1,3 milioane de persoane s-au infectat cu HIV.

Potrivit ANSP, conform datelor estimative (SPECTRUM 2023), în Moldova trăiesc 16 041 persoane cu HIV, dar își cunosc statutul – 10 777. Totodată, 5200 de persoane infectate cu HIV nu sunt luate la evidență și nu beneficiază de tratamentul antiretroviral disponibili, fiind, în același timp, o sursă de infecție.Testarea și depistarea persoanelor infectate cu HIV este una dintre intervențiile prioritare în răspunsul la infecția cu HIV.  

În țară se implementează servicii inovative – testarea rapidă pe bază de sânge capilar, inclusiv în sectorul non-guvernamental, servicii de prevenire HIV prin intermediul aparatelor vending și a clinicilor mobile. În scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV se implementează activități de prevenire în rândul populațiilor-cheie, pe tot teritoriul țării. Grație resurselor considerabile oferite de Fondul Global de luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, în anul 2022, au beneficiat de servicii de prevenire 30 102 persoane din grupurile cu risc sporit de infecție, inclusiv 16 963 de utilizatori de droguri intravenos, 7764 lucrătoare a sexului comercial, etc.

Tratamentul antiretroviral, tratamentul infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, îngrijirea şi suportul persoanelor care trăiesc cu HIV, prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, profilaxia pre-expunere și post-expunere sunt disponibile și se acordă conform protocoalelor naționale, elaborate în baza ultimelor recomandări ale OMS și UNAIDS. La 01.10.2023 -8326 PTH beneficiază de tratament antiretroviral.

Ziua mondială de combatere SIDA este o oportunitate de a reflecta asupra progreselor înregistrate până în prezent, de a crește gradul de conștientizare cu privire la provocările care rămân pentru a atinge obiectivele de a pune capăt SIDA până în 2030 și de a mobiliza toate părțile interesate pentru a dubla eforturile comune pentru a asigura succesul răspunsului la HIV.

Activitățile campaniei de comunicare în cadrul Zilei Mondiale de combatere SIDA din anul curent sunt orientate spre:

  • Promovarea testării HIV atât pentru populația generală, cât și pentru grupurile cu risc sporit de infectare și acces pentru persoanele refugiate din cauza războiului din Ucraina.
  • Informarea populației generale despre riscurile de infectare cu HIV și măsurile de prevenire.
  • Mobilizarea reprezentanților comunității pentru a îmbunătăți eficacitatea activităților de advocacy și a ridica nivelul de sustenabilitate.
  • Reducerea nivelului de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații cheie și vulnerabile la HIV.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 134 din 02.03.2022, a fost aprobat Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025, obiectivul general fiind reducerea la minim a consecințelor epidemiei de HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală, prin reducerea numărului de transmiteri, de a menține prevalența infecției, în special în grupurile-cheie ale populației: bărbații care practică sex cu bărbați – nu mai mult de 12%, persoanele care consumă intravenos droguri – nu mai mult 10%, lucrătorii sexuali – nu mai mult 2,5% și de a minimiza mortalitatea legată de HIV prin sporirea accesului la sevicii de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire.