2023

1 decembrie, Ziua mondială de combatere a SIDA

01 Dec

În fiecare an, la 1 decembrie, este marcată Ziua internațională de combatere a SIDA. Oamenii din întreaga lume se unesc pentru a arăta sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV și pentru a-și aminti de cei care au decedat din cauza bolilor asociate cu SIDA.

gjsdsjgds

În Republica Moldova, în perioada 27 noiembrie – 20 decembrie se desfășoară activități de informare a populației în cadrul campaniei sociale „Vocea comunităților contează” ce abordează diferite aspecte legate de HIV/SIDA, cum ar fi: promovarea testării în rândul populației generale și în grupurile cu risc sporit de infectare în scopul cunoașterii statutului HIV, reducerii discriminării împotriva persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații vulnerabile la HIV, mobilizarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesate în răspunsul la infecția HIV, etc.

HIV rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel global, luând viața a circa 40,4 milioane de oameni. În anul 2022, peste 630 mii de persoane au decedat din cauze legate de HIV și 1,3 milioane de persoane s-au infectat cu HIV.

Potrivit ANSP, conform datelor estimative (SPECTRUM 2023), în Moldova trăiesc 16 041 persoane cu HIV, dar își cunosc statutul – 10 777. Totodată, 5200 de persoane infectate cu HIV nu sunt luate la evidență și nu beneficiază de tratamentul antiretroviral disponibili, fiind, în același timp, o sursă de infecție.Testarea și depistarea persoanelor infectate cu HIV este una dintre intervențiile prioritare în răspunsul la infecția cu HIV.  

În țară se implementează servicii inovative – testarea rapidă pe bază de sânge capilar, inclusiv în sectorul non-guvernamental, servicii de prevenire HIV prin intermediul aparatelor vending și a clinicilor mobile. În scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV se implementează activități de prevenire în rândul populațiilor-cheie, pe tot teritoriul țării. Grație resurselor considerabile oferite de Fondul Global de luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, în anul 2022, au beneficiat de servicii de prevenire 30 102 persoane din grupurile cu risc sporit de infecție, inclusiv 16 963 de utilizatori de droguri intravenos, 7764 lucrătoare a sexului comercial, etc.

Tratamentul antiretroviral, tratamentul infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, îngrijirea şi suportul persoanelor care trăiesc cu HIV, prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, profilaxia pre-expunere și post-expunere sunt disponibile și se acordă conform protocoalelor naționale, elaborate în baza ultimelor recomandări ale OMS și UNAIDS. La 01.10.2023 -8326 PTH beneficiază de tratament antiretroviral.

Ziua mondială de combatere SIDA este o oportunitate de a reflecta asupra progreselor înregistrate până în prezent, de a crește gradul de conștientizare cu privire la provocările care rămân pentru a atinge obiectivele de a pune capăt SIDA până în 2030 și de a mobiliza toate părțile interesate pentru a dubla eforturile comune pentru a asigura succesul răspunsului la HIV.

Activitățile campaniei de comunicare în cadrul Zilei Mondiale de combatere SIDA din anul curent sunt orientate spre:

 • Promovarea testării HIV atât pentru populația generală, cât și pentru grupurile cu risc sporit de infectare și acces pentru persoanele refugiate din cauza războiului din Ucraina.
 • Informarea populației generale despre riscurile de infectare cu HIV și măsurile de prevenire.
 • Mobilizarea reprezentanților comunității pentru a îmbunătăți eficacitatea activităților de advocacy și a ridica nivelul de sustenabilitate.
 • Reducerea nivelului de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații cheie și vulnerabile la HIV.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 134 din 02.03.2022, a fost aprobat Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025, obiectivul general fiind reducerea la minim a consecințelor epidemiei de HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală, prin reducerea numărului de transmiteri, de a menține prevalența infecției, în special în grupurile-cheie ale populației: bărbații care practică sex cu bărbați – nu mai mult de 12%, persoanele care consumă intravenos droguri – nu mai mult 10%, lucrătorii sexuali – nu mai mult 2,5% și de a minimiza mortalitatea legată de HIV prin sporirea accesului la sevicii de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire.

Anunț pentru propuneri de proiecte destinat organizațiilor neguvernamentale active în controlul tuberculozei

30 Nov

Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor din domeniul sănătății (IP UCIMP DS), în calitate de Recipient Principal al Grantului Fondului Global (FG), lansează un apel pentru propuneri de proiecte destinate Organizațiilor Neguvernamentale (ONG), active în controlul Tuberculozei (TB), cu accent pe activități de prevenire, screening și menținere în tratament în grupurile cu risc sporit.

 

kjgjhg

Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor din domeniul sănătății (IP UCIMP DS), în calitate de Recipient Principal al Grantului Fondului Global (FG), lansează un apel pentru propuneri de proiecte destinate Organizațiilor Neguvernamentale (ONG), active în controlul Tuberculozei (TB), cu accent pe activități de prevenire, screening și menținere în tratament în grupurile cu risc sporit.

Context:

Tuberculoza rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova, cu un impact semnificativ asupra comunităților/grupurilor cu risc sporit. Prin acest apel, ne dorim să sprijinim proiecte care se axează pe prevenirea apariției infecției TB, depistarea timpurie a tuberculozei și prevenirea răspândirii acestei boli, cât și creșterea aderenței la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Perioada de lansare a propunerii de proiect: 

27.11.2023 - 22.12.2023.

Perioada de implementare a proiectelor: 

Anul 2024, cu posibilitate de prelungire a contractului pentru anii 2025-2026.

Eligibilitate participant:

Eligibile să aplice în cadrul acestui apel sunt organizațiile neguvernamentale:

 • Legal constituite în Republica Moldova, apolitice, nonprofit;
 • Active în controlul Tuberculozei;
 • Cu experiență în activitatea cu grupurile cu risc sporit de infecție (GRSI);
 • Care activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (ambele maluri ale Nistrului).

Elaborarea propunerii de proiect:

Detalii privind Documentele utilizat la pregătirea Propunerii se regăsesc în documentul ToR privind Propunere de Proiecte destinate ONG TBAnexa 1_Propunere Proiect TBAnexa 2_Lista Teritorii.

Comentarii, discuții propunere proiect:

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la dna ROMANCENCO Elena, coordonatorul Programului TB (IP UCIMP DS ), prin intermediul poștei electronice ONGTB@ucimp.md .

Pentru clarificarea detaliilor privind aplicarea și scrierea propunerii de Proiect se va face o întrunire online la data de 05 Decembrie, ora 11:00, Link: https://meet.google.com/fgv-iiab-yfq.

Remiterea propunerii de proiect:

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: ONGTB@ucimp.md cu titlul/subiect „Propunere Proiect TB, 2024”, nu mai târziu de 22 Decembrie 2023, ora 17.00.

Atelier de instruire pentru membrii CNC privind aspectele CLM

28 Oct

Ieri, 27 octombrie 2023, s-a desfășurat o sesiune de instruire privind utilizarea datelor de monitorizare condusă de comunitate (CLM) pentru impactul programelor în sănătate, organizată de Secretariatul CNC.

șldddjd
fslur
gddsf

Ieri, 27 octombrie 2023, s-a desfășurat o sesiune de instruire privind utilizarea datelor de monitorizare condusă de comunitate (CLM) pentru impactul programelor în sănătate, organizată de Secretariatul CNC.

Evenimentul a fost moderat de Cristina Celan, formator TB Coalition, și face parte din intervențiile CCM Evolution Engagement, având drept scop familiarizarea membrilor și partenerilor CNC cu aspectele monitorizării condusă de comunitate.

CLM este un mecanism de responsabilitate care utilizează un proces structurat și planificat independent, conceput și condus de membri echipați, instruiți și plătiți ai organizațiilor conduse de comunitate, organizații ale comunităților afectate, pentru a colecta și analiza în mod sistematic și de rutină date cantitative și calitative de la locațiile de prestare a serviciilor de sănătate și de la comunitățile afectate fie pentru o componentă specifică a bolii (de exemplu, HIV, HIV/TB, TB, malarie) sau asistență medicală primară mai largă.

La eveniment au participat reprezentanții Programelor naționale HIV și TB, IP UCIMP DS, Centrul PAS, CNAM, Administrația Națională a Penitenciarelor, reprezentanții societății civile și populațiilor cheie afectate – Inițiativa Pozitivă, AFI, Uniunea pentru Echitate și Sănătate, AO SMIT, Asociația Psihologilor Tighina, AO Speranța Terrei, Programe Medico Sociale.

Instruirea a fost realizată în cadrul grantului Fondului Global pentru activitatea CCM și cu asistența tehnică oferită de TB Coalition.

CONCURS DE PROIECTE PENTRU SUSȚINEREA SERVICIILOR DE CONTROL HIV/SIDA

23 Oct

Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (IP UCIMP DS), Recipientul Principal (RP) al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – anunță Concurs de proiecte pentru susținerea serviciilor de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul populațiilor cheie (grupurile cu risc sporit de infecție GRSI) și persoanele care trăiesc cu HIV (PTH).

 

hsajsa

Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (IP UCIMP DS), Recipientul Principal (RP) al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – anunță Concurs de proiecte pentru susținerea serviciilor de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul populațiilor cheie (grupurile cu risc sporit de infecție GRSI) și persoanele care trăiesc cu HIV (PTH).

Proiectele vor fi susținute în cadrul grantului FG, oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2024-2026. Menirea proiectelor este de a extinde gama serviciilor de prevenire a infecției și reducerea riscurilor (RR), inclusiv prin tratament de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM/TSO) și susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2024. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este - 20 noiembrie 2023. Evaluarea și selectarea proiectelor va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății (MS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele propunerii de proiect, inclusiv cel pentru buget.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md, cu titlul/subiect ”Servicii de control HIV 2024”, nu mai târziu de 20 noiembrie 2023. La necesitate, depunătorul propunerii de proiect poate fi rugat să prezinte documente în original.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi calificate pentru participare la concurs.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568.

Vizite de supervizare în teren a programelor Fondului Global

21 Sep

Ieri, 20 septembrie 2023, Secretariatul CNC TB/SIDA a organizat două vizite de supervizare în teren pentru a oferi posibilitate membrilor CNC și CNE de a evalua, la fața locului, implementarea proiectelor Fondului Global pe domeniul HIV și TB în incinta Dispensarului Republican de Narcologie și în cadrul Penitenciarelor nr. 9 și 16.

 

 

hgm
jjh
gsd
hjfr
mnfr
hgfd
jhfde

Ieri, 20 septembrie 2023, Secretariatul CNC TB/SIDA a organizat două vizite de supervizare în teren pentru a oferi posibilitate membrilor CNC și CNE de a evalua, la fața locului, implementarea proiectelor Fondului Global pe domeniul HIV și TB în incinta Dispensarului Republican de Narcologie și în cadrul Penitenciarelor nr. 9 și 16.

La vizită a participat și secretara de stat pe domeniul sănătății publice și urgențelor în sănătate publică, Angela Paraschiv, care este și președinta Comisiei Naționale de Experți din cadrul CNC. Participanțiiau avut posibilitate să se familiarizeze cu activitățile, realizările, dar și provocările, pe care le întâmpină echipele care activează în asigurarea tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee cu metadonă și în acordarea serviciilor din domeniul HIV și Tuberculoză din cadrul sistemului penitenciar. 

Totodată, în cadrul unui dialog deschis și constructiv, membrii CNC & CNE au venit cu unele recomandări de îmbunătățire a aspectelor supervizate.

Vizitele în teren sunt parte a evaluării semestriale, de către Comisia Națională de Experți, a progreselor și problemelor programatice, financiare și de management înregistrate de RP/SR și presupun vizitarea nemijlocită a locațiilor/proiectelor susținute prin intermediul acestor granturi.

Rezultatele vizitei de supervizare în teren vor fi discutate în cadrul următoarei ședințe a CNE, care va avea loc pe data de 22 septembrie 2023, și, ulterior, expediate membrilor CNC TB/SIDA.

Vizitele au fost organizate în conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anul 2023 și prevederile Manualului Operațional al CNC TB/SIDA.

În cadrul vizitei, au mai participat reprezentanții Recipientului Principal, Subrecipientului grantului FG, reprezentanții Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, inclusiv societatea civilă și comunităților afectate de TB și HIV/SIDA/ITS.

 

Întrevederea dintre Președintele CNC TB/SIDA și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova

18 Sep

Președintele CNC TB/SIDA, Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a avut, vineri, o întrevedere cu Tsovinar Sakanyan, Managerul de Portofoliu al Fondului Global pentru Republica Moldova, pentru a discuta progresul acordării grantului de țară FG 2024-2026.

 

hhh

În cadrul întrevederii au fost abordate procesele de implementare al grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității legate de SIDA în Republica Moldova pentru 2021-2023”, precum și continuarea dialogului în cadrul etapei de creare a grantului oferit în susținerea răspunsului național la HIV/SIDA și tuberculoză (TB), pentru următorii trei ani.

Cererea de finanțare are drept scop reducerea poverii asociate cu TB și HIV/SIDA în Moldova, precum și promovarea serviciilor centrate pe persoană, pentru a oferi un răspuns eficient și durabil la infecțiile cu tuberculoză și SIDA.

Obiectivele principale pe componentele TB și HIV/SIDA ale grantului sunt asigurarea accesului universal privind depistarea și diagnosticarea la timp a tuberculozei, reducerea răspândirii infecției TB, prevenirea răspândirii HIV, îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire și suport HIV, consolidarea sistemului de sănătate.

Menționăm că, în prezent, în țara noastră beneficiază de un grant de țară consolidat, oferit de Fondul Global, pentru perioada 2021 - 2023, în valoare de peste 18 milioane de euro.

Republica Moldova, la etapa de negociere a grantului Fondului Global pentru anii 2024 -2026

12 Sep

În perioada 12-15 septembrie curent, actorii cheie din Republica Moldova, responsabili de prevenirea și controlul infecțiilor cu HIV și TB, și Managerului de Portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, alături de echipa de țară FG, participă la discuțiile de negociere a grantului oferit de Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie, pentru următorii trei ani. 

 

kjhk
jkjkjk
khkgjg
fgujj
lot

Scopul misiunii de lucru al Fondului Global în Moldova este continuarea dialogului în cadrul etapei de creare a grantului FG și negocierile în procesul de solicitare a noii finanțări pentru sprijinirea răspunsurilor naționale la infecțiile cu HIV și TBC.

Pe parcursul vizitei, echipa de țară a Fondului Global va avea mai multe întrevederi cu partenerii cheie relevanți în cadrul cărora vor fi discutate aspecte ce țin de: 

 1. Răspunsul țării la comentariile și clarificările prezentate de Comitetul de Revizuire Tehnică (TRP); 
 2. Revizuirea și definirea scopurilor și obiectivelor grantului pe domenii (module), intervenții, indicatori aferenți; 
 3. Revizuirea indicatorilor de acoperire și a țintelor care urmează a fi raportate de țară; 
 4. Discutarea măsurilor de monitorizare a planului de lucru în cazurile în care nu sunt posibili indicat;
 5. Discutarea rezultatelor în raport cu obiectivele Cadrului de performanță;
 6. Revizuirea aranjamentelor de implementare, structura PR și SR, coordonarea cu programele naționale și instituțiile guvernamentale;
 7. Cerințele donatorului cu privire la cofinanțare din partea statului;
 8. Revizuirea bugetului pe componentele grantului FG etc. 

La dialogul de țară participă echipa Recipientului Principal IP UCIMP DS și a Subrecipientului - Centrul PAS, coordonatorii de programe naționale și echipele Unităților de Coordonare HIV și TB, LFA, reprezentanții societății civile și membrii Grupului Tehnic de Lucru mixt Control HIV/TB, responsabil de elaborarea aplicației FG.

Reamintim că, la sfârșitul anului 2022, Republica Moldova a fost invitată de Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie să aplice pentru o nouă alocație de țară, în cadrul celui de-al 7-lea ciclu de finanțare, lansat pentru perioada 2024-2026. 

Suma disponibilă Republicii Moldova - 18,507,625 EURO, iar perioada de finanțare indicată - 3 ani (01.01.2024 - 31.12.2026). Suportul financiar este acordat de donator pentru susținerea răspunsului național la HIV/SIDA, TB, dar și pentru consolidarea sistemelor de sănătate durabile. 

Astfel, procesul de elaborare a aplicației FG pentru 2023-2025 s-a desfășurat sub egida CNC TB/SIDA, în cadrul unui dialog de țară multidimensional, participativ și transparent, cu implicarea, în egală măsură, a tuturor grupurilor constituente CNC – instituții de stat, parteneri bilaterali și reprezentanți ai societății civile și comunități afectate de HIV și TB.

Cererea de finanțare către FG 2023-2025 a fost aprobată de CCM Moldova în cadrul ședinței din 25 mai 2023 și expediată către FG la data de 29 mai 2023. 

În Republica Moldova, Fondul Global este donatorul principal în controlul tuberculozei și HIV/SIDA, asistența fiind coordonată prin intermediul CNC TB/SIDA. Începând cu anul 2003, FG a acordat Republicii Moldova investiții în valoare de aproximativ 160 milioane USD în susținerea răspunsurilor naționale la TB, HIV și COVID-19.

 

 

Request of Expressions of Interest (Consultant services) TB Project Coordinator (Full-time position)

27 Jul

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the Program “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in RM”, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for TB Project Coordinator.

fjhskfjsk

The TB Project Coordinator will be part of the PCIMU team and will be responsible for overall coordination of all issues related to operation and functioning of the TB PROJECT in its entirety.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and Intention Letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at the web-page: www.ucimp.md

The deadline for submission of Consultant’s CV is August 04, 2023.

CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address below:

PI “CIMU HSP” 18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist HIV Project,

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md and/or ucimpacarp@gmail.com

For more information on the assigned task, you can address:

PCIMU HSP 

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md

Request of Expressions of Interest (Consultant services) TB Project Coordinator (Full-time position)

13 Jun

The Public Institution Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects (PCIMU) is currently implementing the Program “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in RM”, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for TB Project Coordinator.

 

mhjkjh

The Public Institution Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects (PCIMU) is currently implementing the Program “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in RM”, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for TB Project Coordinator.

The TB Project Coordinator will be part of the PCIMU team and will be responsible for overall coordination of all issues related to operation and functioning of the TB PROJECT in its entirety.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below. 

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and Intention Letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at the web-page: www.ucimp.md

The deadline for submission of Consultant’s CV is July 03, 2023.

CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address below:

PI “CIMU HSP” 18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist HIV Project,

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md and/or ucimpacarp@gmail.com

For more information on the assigned task, you can address:

PCIMU HSP 

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md

Șase din zece purtători de HIV își află statutul când sunt deja bolnavi de SIDA

12 Jun

Frica, stigma și dezamăgirea îi fac pe moldoveni să amâne testarea la HIV sau să întârzie începutul tratamentului. Un pas foarte riscant, afirmă specialiștii care susțin că orice întârziere a aflării statutului este periculoasă atât pentru persoana în cauză, cât și pentru societate. Astăzi în Republica Moldova toți purtătorii de HIV au acces la tratament gratuit, fapt care duce la reducerea încărcăturii virale până la zero, iar persoana nu mai prezintă pericol de infectare pentru cei din jur.

 

Fiecare al patra persoană care trăiește cu HIV în Republica Moldova s-a simțit stigmatizată și discriminată din cauza statutului său. Acestea au fost abuzate verbal și fizic, au fost șantajate sau au rămas fără un loc de muncă, arată studiul Stigma Index, realizat de UNAIDS Moldova în colaborare cu Liga persoanelor care trăiesc cu HIV. Datele au fost colectate la Chișinău, Bălți, Cahul, Tiraspol și Râbnița pe parcursul anului 2022.

Ludmila Untură, reprezentanta Ligii persoanelor care trăiesc cu HIV susține că de cele mai multe ori frica de a apărea în public a persoanelor cu HIV constituie un obstacol semnificativ în accesul acestora la îngrijire și sprijin adecvat. „Măsurarea stigmei și discriminării este foarte importantă, pentru că permite să se înțeleagă care sunt barierele în calea accesului la servicii, oferă date pentru pledoarie în îmbunătățirea politicilor de diagnostic, tratament și suport HIV. Iar aceasta este imperativ pentru un control eficient al epidemiei”, a adăugat Untură.

Potrivit Stigma Index, din cauza fricii de a fi discriminat și stigmatizat, șapte din zece persoane HIV pozitive au avut nevoie de jumătate de an să se decidă să facă un test la HIV, iar unele nu apelează la ajutor medial. Sunt și cazuri când testarea a avut loc fără ca persona să știe. Astfel, două din zece persoane au aflat că statutul HIV a fost dezvăluit fără acordul lor, iar fiecare a treia persoană care trăiește cu HIV a avut o experiență negativă la momentul dezvăluirii statutului HIV pozitiv.

Testează și tratează

Problemele legate de testare și abordare a persoanelor suspecte și purtătoare de HIV mai rămân o provocare pentru societate și sistemul de ocrotire a sănătății. Acestea duc la întârzierea adresării la medic și începerea tratamentului. Orice persoană nedepistată la timp este un potențial transmițător de virus.

Studiile arată că la zece purtători de HIV cunoscuți, mai există alți șase care nu au un statut confirmat. Medicul Iurie Climașevschi, coordonator Programul Național HIV, spune că experiența lui de medic infecționist la Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile arată că numărul celor care nu își cunosc statutul ar fi cu mult mai mare.

„Noi identificăm între 50 și 60 la sută de purtătorii de HIV află despre boală când deja au dezvoltat SIDA. Alți 40 la sută în cadrul unor controale de rutină. Acest raport ar trebui să fie invers. Adică numărul celor depistat în stadiul SIDA să fie mai mic de câteva ori în comparație cu ce avem noi acum, iar numărul celor depistați precoce –  fără niciun simptom – să fie mult mai mare. Aceasta ar permite ca persoanele să fie incluse în sistemul de tratament pentru ca ei să nu mai transmită virusul mai departe și să prevină apariție SIDA”, a menționat medicul.

Potrivit lui, cei care au intrat în programul de tratament în două-trei luni ajung să nu mai aibă virusul HIV în sânge, fapt foarte complicat pentru cei care se adresează la spital târziu și cu sistemul imun compromis. Aproximativ 300 de persoane decedează anual în Republica Moldova din cauza SIDA ca efect al începerii tardive sau pentru că au refuzat tratamentul antiviral.

Medicul Iurie Climașevschi îi încurajează pe toți să își facă testele la HIV deoarece numai depistarea la timp virusului permite inițierea unui tratament precoce care este cea mai bună profilaxie. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, persoanele care se află în tratament pot rupe lanțul transmiterii.

Împăcarea cu sine, mare provocare pentru purtătorii de HIV

Adrian și-a aflat statutul de HIV pozitiv când încerca să găsească o soluție la o problemă de sănătate care devenea tot mai acută. Nu i-a venit să creadă și s-a retras din viața socială refuzând orice mână de ajutor. I-au trebuit luni de zile ca să se accepte pe sine și să înțeleagă rostul vieții cu HIV. El spune că după ce criza a trecut, a acceptat tratamentul și acum este gata să îi ajute și pe alții să depășească perioada de criză.

Să primești și să accepți un test HIV pozitiv e foarte greu. Eu am avut nevoie de un an de zile pentru a accepta acest statut. Orice dezvăluire nu făcea altceva decât să mă facă să mă retrag și mai mult din viața activă. Acum doi ani mi-am făcut public statutul și am fost acceptat fără nicio problemă de rude și prieteni. Astăzi oamenii știu mai multe despre HIV și nu se mai sperie ca altă dată”, 

Adrian afirmă că se bucură de servicii medicale la fel ca și toți pacienții. Nu a simțit mari probleme din partea medicilor și asistentelor medicale pe care le anunța dacă este solicitat despre statutul său. 

Pentru că este conștient că foarte multă lume nu își poate controla emoțiile după ce află că sunt HIV pozitive, Adrian s-a angajat ca asistent social în cadrul organizației „Inițiativa Pozitivă”. El însoțește persoanele infectate la spital și le acordă sprijin psihologic pentru a depăși perioadele de acomodare la noul statut. „Sunt persoane care sunt mai închise și refuză orice asistență. Avem nevoie de mai mult timp pentru a lucra cu ele și a le explica faptul că apariția virusului în viața lor asta nu înseamnă sfârșitul lumii”, spune bărbatul.

Doi din zece purtători de HIV au declarat că se simt „murdari”

Cercetarea făcută de UNAID Moldova arată că fiecare a cincea persoană care trăiește cu HIV în Republica Moldova nu poate să își satisfacă nevoile de bază. Majoritatea purtătorilor de HIV – 80 la sută – își țin în secret statutul lor deoarece se simt rușinați sau vinovați că sunt HIV pozitivi. Două din zece persoane HIV pozitive afirmă că se simt murdari în legătură cu statutul lor pozitiv.

„Astăzi HIV nu mai este o sentință. În Republica Moldova sunt disponibile tehnologii avansate de testare, diagnostic HIV și tratament care pot asigura o viață calitativă persoanei care trăiește cu acest virus. Cu toate acestea, foarte multe persoane nu accesează aceste servicii. Una din cele mai grave bariere este nivelul înalt de stigmă și discriminare față de aceste persoane”, a declarat Svetlana Plămădeală, directoare de țară UNAIDS Moldova. 

Potrivit raportului, din cauza stigmei pe care și-o dezvolt fiecare purtător de HIV, fiecare a zecea persoană cu statut pozitiv renunță să își mai caute un loc de muncă sau să meargă la spital atunci când are nevoie. Persoanele cu HIV au fost sfătuite de către lucrătorii medicali să nu conceapă copii, iar multe femei care trăiesc cu HIV au ajuns să-și întrerupă sarcina. Studiul relevă că anume femeile care trăiesc cu HIV sunt mult mai expuse stigmatizării și discriminării, comparativ cu bărbații HIV pozitivi. 

Purtătorii de HIV nu mai sunt o sperietoare pentru societate

Frică, durere și lacrimi. Așa și-a început noua viață Natalia din Tiraspol după ce și-a aflat statutul ei de persoană HIV pozitivă. Nu mai vedea nicio perspectivă și totul i se părea în zadar. O mare nedreptate o apăsa din toarte părțile, dar cel mai mult din viitor. Se temea de ceea ce urmează în relațiile cu apropiații, prietenii și mai ales cu societatea. A avut nevoie de mai mulți ani pentru a accepta, dar cel mi mult a învăță să trăiască cu HIV.

După moarte soțului provocată de SIDA, ea a decis că a venit timpul să-și schimbe abordarea problemei. Și-a făcut public statutul de infectată cu HIV și a început tratamentul. Anume această schimbare a ajutat-o să se integreze mai bine și să depășească fricile cu care a trăit aproape șase ani. „Situația s-a schimbat spre bine. Astăzi lumea știe mai multe despre infecție și se comportă altfel în comparație cu acum șase ani. Foarte mulți oameni acceptă purtătorii de HIV și aceștia nu mai sunt o sperietoare pentru societate”, spune Natalia. 

Ea menționează totuși la că multe femei mai semnalizează probleme de discriminare din partea sistemul de ocrotire a sănătății. Natalia explică aceste nemulțumiri prin faptul că ele intră mai des în contact cu cadrele medicale și sunt mai sensibile la orice reacție din partea acestora. Cele mai mari probleme apar în maternități.

Natalia lucrează acum în cadrul unei organizații de susținere a purtătorilor e HIV. Experiența personală și cunoștințele acumulate o fac să înțeleagă mai bine prin ce trec oamenii care își află statutul de HIV pozitiv și să le acorde toată asistența de care au nevoie.

Material preluat de pe www.sanatateainfo.md