E timpul pentru acțiune! Ziua mondială de combatere a tuberculozei

E timpul să acționăm! (IT'S TIME for action!) - cu acest mesaj, liderii mondiali, autoritățile din domeniul sănătății, populațiile afectate și societatea civilă își propun să mobilizeze populația la acțiune în vederea atingerii obiectivului global de a pune capăt tuberculozei.

La nivel mondial, tuberculoza reprezintă una din primele 10 cauze ale deceselor și o cauză majoră a deceselor legate de rezistența antimicrobiană. În anul 2017, 1,6 milioane de persoane au decedat din cauza tuberculozei, inclusiv 0,3 milioane dintre persoanele care trăiesc cu HIV.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în anul 2017, s-au estimat aproximativ 10,0 milioane cazuri noi de TB, dintre care 90% la adulți (cu vârste ≥15 ani). În ultimul deceniu, numărul cazurilor noi de tuberculoză în regiunea europeană a OMS a scăzut cu o medie de 4,3% pe an, însă această tendință pozitivă nu este încă suficientă pentru a îndeplini strategia „END TB”.

La nivel național, instituțiile din domeniul sănătății și societatea civilă organizează, în această perioadă, diverse activități de informare și educare a populației cu privire la fenomenul TB, inclusiv modul de răspândire, metodele de diagnostic şi tratament.

Potrivit datelor oficiale, și în Republica Moldova se atestă, pe parcursul ultimilor ani, o tendință de stabilizare a situației epidemiologice prin tuberculoză. Datele statistice demonstrează o ameliorare a indicatorilor epidemiologici, ca rezultat al asigurării serviciilor de îngrijiri în TB (prevenire, depistare, tratament) centrate pe necesitățile persoanelor. 

Incidența globală (cazuri noi și recidive) prin tuberculoză, în anul 2018, a constituit 3014 cazuri la 100 000 populație, cu o reducere de 10.1% față de anul 2017 - 3352 cazuri la 100 000 populație. Incidența globală TB la copii în anul 2018 s-a micșorat cu 25.5% comparativ cu anul 2017 și a constituit 122 cazuri la 100 mii populație. O provocare pentru un control eficient al tuberculozei este asocierea tuberculozei cu infecția HIV. Ponderea co-infecţiei TB/HIV printre cazurile noi și recidive în anul 2018 a constituit 8.4%, în comparație cu 2017 – 8.2% (247 cazuri). Mortalitatea prin TB pentru anul 2018 a constituit 295 cazuri la 100 mii populație, comparativ cu 2017 – 320 cazuri.

În scopul reducerii poverii tuberculozei, inclusiv a tuberculozei rezistente la medicamente, în Republica Moldova, se implementează Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020 (aprobat prin HG. Nr.1160 din 20.10.2016), care are la bază direcțiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS de stopare a Tuberculozei.

În susținerea acestuia, donatorii internaționali precum Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au acordat în ultimii ani, în mod constant, atât asistență tehnică, cât și resurse financiare considerabile. Toate serviciile medicale, inclusiv tratamentul, sunt oferite gratuit.

Menționăm că, granturile acordate de FG constituie un suport major în creșterea capacitații naționale de răspuns împotriva epidemiilor cu HIV/SIDA și TB. Aceste fonduri sunt utilizate pentru asigurarea accesului la serviciile de tratament, îngrijire și suport a persoanelor infectate și afectate de TB și HIV/SIDA, dar și pentru consolidarea capacităților instituțiilor prestatoare de aceste servicii.

Amintim că, la 24 martie 1882 bacteriologul german Robert Koch a informat oficial comunitatea științifică internațională despre descoperirea bacilului tuberculozei. De atunci, anual pe 24 martie este marcată Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei.

Mai multe informații despre Ziua mondială de combatere a tuberculozei și eforturile realizate în acest sens pot fi găsite pe link-urile de mai jos:

https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2019

https://www.theglobalfund.org/en/blog/2019-03-21-qa-the-hunt-for-tb-missing-millions/

http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2019/

http://ifp.md/node/590

 

fgfg
hhh