Membri

Membri GTL cu drept de vot (15)

 1. Mariana Gîncu, Ministerul Sănătății (MS), Președinte GTL
 2. Irina Barbiroș, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)/MJ
 3. Iacob Cecirlan, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)
 4. Iurie Climașevschi, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă", PNHIV
 5. Valentina Vilc, Institutul de Ftiziopneumologie (IFP)
 6. Svetlana Maciuca, IP UCIMP DS
 7. Svetlana Plămădeală, Programul Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS)
 8. Lucia Pîrțînă / Tatiana Cotelnic, Centrul PAS
 9. Reprezentant, Fundația SOROS Moldova
 10. Ludmila Untură, Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV
 11. Svetlana Doltu, AO AFI, Secretarul GTL
 12. Alina Cojocari, AO Inițiativa Pozitivă
 13. Ala Iațco, Uniunea pentru Echitate și Sănătate
 14. Ludmila Hmelevscaia, Centrul SIDA, Tiraspol / Program teritorial HIV, regiunea de Est
 15. Serghei Osadcii, Spitalul Republican de Ftiziopneumologie, Bender, Programul regional de control TB, regiunea de est

Invitați permanenți

 1. Ion Vaculin, Ministerul Afacerilor Interne
 2. Vladimir Cazacov, Inspectoratului General de Poliție
 3. Nelea Caras, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)/MJ
 4. Tatiana Costin, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă"
 5. Andrei Corloteanu, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” 
 6. Iurie Bucinschi, Dispensarul Republican de Narcologie
 7. Victor Burinschi, IP UCIMP DS
 8. Elena Romancenco, IP UCIMP DS
 9. Svetlana Popovici, IP UCIMP DS
 10. Alexandru Buna, UNODC
 11. Natalia Nicula, UNODC
 12. Eugenia Berzan, UNFPA
 13. Vanu Jereghi, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
 14. Igor Chilcevschii, Liga  Persoanelor care Trăiesc cu HIV
 15. Vitalie Rabinciuc, Liga  Persoanelor care Trăiesc cu HIV
 16. Ruslan Poverga, AO Inițiativa Pozitivă
 17. Oxana Rucșineanu, AO SMIT
 18. Veaceslav Mulear, AO GENDER Doc-M
 19. Tamara Bivol, Centrul SIDA, Tiraspol / Program regional de control HIV, regiunea est
 20. Reprezentant, Ministerul Educației și Cercetării
 21. Reprezentantul Ministerului Finanțelor
 22. Reprezentantul Direcției sănătate, Primăria mun. Chișinău
 23. Reprezentant, Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Speciale
 24. Reprezentant, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemițanu”
 25. Reprezentantul PNUD
 26. Reprezentantul OMS 
 27. Reprezentantul UNICEF
 28. Reprezentantul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă”
 29. Reprezentantul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui
 30. Reprezentantul AO “Здоровое будущее”, regiunea de est