Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție: Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E)

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E). Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei IMSP SDMC/Unitatea de Coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS. Responsabilitățile Specialistului M&E reies din obiectivele și activitățile Programului Național HIV/SIDA și ale grantului GF 2024-2026, și sunt axate pe asigurarea unei M&E calitative a serviciilor și activităților de control HIV/SIDA.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință”.

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 17 Martie 2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax, sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția: Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor sarcinile alocate, vă puteți adresa:

Violeta Teutu - Coordonator Program HIV/SIDA, IP UCIMP DS

Tel: + 373 22 233-568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

hsdkfhsj