Concurs de angajare UCIMP: Coordonator Program HIV (POZIȚIE: normă întreagă)

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Coordonator Program HIV. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei UCIMP DS si va fi responsabil de operațiunile și funcționarea Programului HIV în ansamblul său, în conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului (POM) și legislația locală. 

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce va conține informații care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință” plasați pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 17 Aprilie  2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția: Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor sarcinile alocate, vă puteți adresa:

IP UCIMP DS,  dl Victor Burinschi, Director Executiv

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md  

ksdksdf